Gezondheid

Roken

Roken tijdens de zwangerschap is uitermate slecht voor uw baby. Zelfs als u persoonlijk niet rookt, maar wel regelmatig in rokerige ruimtes komt, kan dit effect hebben op zijn gezondheid. De schadelijke stoffen in de rook zorgen dat de moederkoek (placenta), waardoor uw kind wordt gevoed, minder doorbloed raakt. Uw kind krijgt dan niet de hoeveelheid zuurstof die het nodig heeft.

Kinderen van (mee-)rokende moeders hebben gemiddeld een lager geboortegewicht en worden ook vaker te vroeg geboren. Dat maakt ze extra kwetsbaar. Bij het opgroeien hebben ze meer last van hun luchtwegen dan andere kinderen. Er zijn aanwijzingen dat roken één van de risicofactoren is voor wiegendood. Wiegendood komt meer voor als in de buurt van de baby (tijdens en na de zwangerschap) is gerookt. Rookt u of uw partner? Bespreek het met de verloskundige! Zie ook de folder 'Roken, niet waar de kleine bij is' en de website www.stivoro.nl.

Alcohol

Alcohol is, net als roken, erg schadelijk voor je ongeboren baby. Zelfs af en toe een glaasje brengt de gezondheid van je kind in gevaar. Ieder glaasje alcohol dat jij drinkt, komt ook bij je baby terecht. In dezelfde concentratie. Hoe meer je drinkt, hoe groter de risico's.

Er zijn aanwijzingen dat minder dan één glas alcohol per dag al schadelijk kan zijn. De kans bestaat dat zelfs dit percentage negatieve gevolgen heeft voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van je baby. Nog meer risico loop je als je een of twee glazen per dag drinkt. Bij deze hoeveelheid stopt je baby een langere tijd met het maken van ademhalingsbewegingen. Een baby in de baarmoeder krijgt zijn zuurstof weliswaar via de placenta van zijn moeder, maar de adembewegingen zijn nodig om de longen goed te laten ontwikkelen.

Bij gebruik van zes glazen of meer per dag loopt je baby kans op het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Dit zijn mentale en fysieke tekortkomingen die veroorzaakt zijn door het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap. Ook als je incidenteel zes glazen of meer drinkt, loopt je kind mogelijk een risico op FAS en dus aangeboren afwijkingen.

Studies laten een verschillend beeld zien van de effecten van alcohol in de zwangerschap. Daarom is niet met zekerheid te zeggen welke hoeveelheid veilig kan worden genoemd. Er zijn aanwijzigen dat ook een gering alcoholgebruik de risico's op aangeboren afwijkingen sterk verhoogd. Het advies is dan ook om helemaal geen alcoholhoudende dranken te drinken in de zwangerschap.