Tag - Sociale begrippen

Sociale begrippen

De ontwikkeling van sociale begrippen is afhankelijk van sociale interactie. Voor de kleuter zijn daarom gezinsverhoudingen het prototype van alle verhoudingen. Het begrip echtgenoot of partner kent het kind niet. Pas als zijn sociale ervaringen zich verruimen (zoals naar school gaan), breiden waarneming en begrip van sociale verhoudingen zich snel uit, tot het kind van negen jaar een uitgebreide collectie sociale begrippen kan hanteren.