Tag - Acupunctuur bij chronische hoofdpijn

Acupunctuur bij chronische hoofdpijn

Volgens een Britse studie geeft acupunctuur een blijvende, klinisch relevante verbetering van chronische hoofdpijn, vooral van migraine.
De studie betrof 401 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar, van wie 85% vrouwen. De gemiddelde duur van hun klachten (minstens tweemaal per maand hoofdpijn) was ongeveer 21 jaar ; 94% van de patiënten had migraine en 6% spanningshoofdpijn.

De deelnemers werden verdeeld in een groep die ‘usual care’ van de huisarts kreeg en een groep die naast ‘usual care’ verwezen werd naar een ervaren acupuncturist voor maximaal twaalf sessies verspreid over drie maanden. De patiënten noteerden viermaal per dag de ernst van hoofdpijn.

Na twaalf maanden was de wekelijkse hoofdpijnscore gedaald met 34% in de acupunctuurgroep tegen 16% in de controlegroep. Per week waren er 1,8 dagen met hoofdpijn minder in de acupunctuurgroep, hetgeen neerkomt op 22 minder hoofdpijndagen per patiënt per jaar. Voor drie van de negen aspecten van levenskwaliteit was er na twaalf maanden meer verbetering in de acupunctuurgroep. Er was geen daling van het aantal bezoeken aan de arts, werkverzuim en gebruik van pijnmedicatie, wel van globaal medicatiegebruik (daling met 37% in de acupunctuurgroep versus 23% in de controlegroep. Leeftijd, geslacht of duur van de klachten beïnvloeden de resultaten niet.